Szelmenc / Veľké Slemence / Селменцi

Szelmenc / Veľké Slemence / Селменцi, 2013
Installation, dimensions variable
Slide show, photographs, sounds and candy

“Ilona Németh [sa] pokúša zachytiť širšie súvislosti historicko-politických a kultúrnych zmien prostredníctvom konkrétnych príbehov a osobných histórií hlavných aktérov jej diel.
Výstava rešpektuje priestorové rozdelenie na tri základné celky, v rámci ktorých Németh predstavuje tri projekty zo svojej najaktuálnejšej tvorby. Projekt Veľké Slemence/Hranica vznikol na základe rozhovorov s pamätníkmi a príbuznými rodín, ktoré žili v dedine Slemence, v roku 1946 násilne rozdelenej Červenou armádou na Veľké, pripojené k vtedajšiemu Československu, a Malé Slemence, patriace k Ukrajine. Video je koncipované ako záznam rozhovorov s príslušníkmi jednej rodiny, ktorá sa stala obeťou tohto nezmyselného geopolitického aktu. Prostredníctvom spomienok, fotografických albumov, smutných spovedí ťažkého života, frustrácie z bezmocnosti zmeniť daný status quo Németh poukazuje na to, ako veľká história vplýva na osud jednotlivca.”

Katarína Slaninová, Hentak.sk

In cooperation with Károly Tóth
Photos by Anton Baša