October 10, 2015: Diskusia @ Bratislava

Mám to v CV…
Diskusia o vplyve symbolického kapitálu na kariéru súčasného umelca
October 10, 2015, 5PM
Café Berlinka SNG, Bratislava

Hostia: Erik Binder, Ondřej Horák, Karina Kottová, Alexandra Kusá, Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič, Ilona Németh, Jana Németh a Tomáš Umrian
Diskusia je sprievodným progra BLAF – Bratislava Art festival

More info at blaf.sk
Facebook event