December 3, 2014: book launch @ Bratislava

Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku / Fifty Contemporary Artist in Slovakia
December 3, 2014, 5:00 PM
KHB Klub, Kunsthalle Bratislava, Slovakia
Book launch by Martin Mojžiš