April 15, 2015: discussion @ Košice

A.U. – Angažované umenie
April 15, 2015, 6 PM
Výmenník Štítová, Košice, Slovakia
More information at vymenniky.sk
Facebook event