Column, Žilina

Column, Žilina, 2013
Unrealised public space project for Kunsthalle Žilina

(SK)

Kúpte nesmrteľnosť!

Pred synagógou v Žiline som uvažovala o postavení mobilného pamätníka, stĺpa, na ktorej by boli napísané/zaznamenované mená darcov/podporiteľov vzniku Kunsthalle v Žiline.

Stľp:
Priemer: 65 cm
Výška: 1500 cm
Písmo/riadok: 3 cm + 0,8 cm medzera
Materiál: matný nerez
Mená: gravírované
Výsúvací, pohyblivý kovový stĺp

Stľp by rástol podľa rastu darcov. Na začiatku by bol vsunutý do zeme v rúre a postupne by bol vysunutý priblížne dva krát ročne. Keby bolo 2000 darcov, stľp by mal výšku 15 m. Keby darcov bolo ešte viacej, mohol by vzniknúť nový stĺp.
Stĺp by bol umiestnený pred synagógou. Bol by viditelný ešte bez mien. Mená by mali byť gravírované po vysunutí..
Mýšlienka vzniku pamätníka, stĺpa bola inšpirovaná (ne)pamätníkom proti fašizmu od Jochana Gerza v Hamburgu v Nemecku, ktorý v roku 1986 postavil 12 m vysoký stĺp pôdorysom štvorca. Stĺp bol pokrytý s oľovom, a ľudia mohli na povrch písať svoje odkazy do výšky, kam sa dostali. Keď pás už bol plne popísané, pustili do zeme. Osemkrát bol stĺp zasúvaný, kým zmyzol v roku 1993, vznikol neviditeľný monument.
V prípade žilinského stĺpu práve vznikne reciprok monumentu v Hamburgu pred synagógou, ktorá bude rásť práve dôsledkom spolupráce, kooperácie občanov pre kultúrny skutok – výstavno/kulturný priestor. Darovaním/podporou stĺp bude rásť zo zeme, zviditeľňuje spoločné úsilie v prospech kultúry. S tým, že bude umiestnená pred synagógou a reflektuje Gerzov stĺp otvorý priestor pre uvažovanie o našej spoločnej minulosti, histórie a pomáha pochopiť, spoznať a vypracovať traumy 20. storočia.
Mená darcov budú napísané na stĺp celom tvare mena a priezviska. Spoločná zbierka bude viditeľná aj v tejto forme.