Column

The Column, 1995
Site specific installation

330 x 90 x 90 cm
Plexiglass, hair
Property of the Museum of Art / Považská galéria umenia, Žilina, Slovakia
Location: Slovak National Gallery / Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovakia
Photos by Martin Marenčin