Capsules, Žilina

Capsules, Žilina, 2013
Unrealised public space project for Kunsthalle Žilina

(SK)

Kapsule v podlahe vychádza z nájdeného detailu zo synagógy, z mozaiky liatej pôvodnej umelo kamennej podlahy, červená a sivá podlaha je rozdelená bielou a čiernou kamennou mozaikou. Z tejto mozaiky som vychádzala. Navrhujem pokračovanie v ornamente, kde každý štvorček, ktorý sa objaví v betóne pred a okolo synagógy by symbolizoval jedného darcu. Mali by sme si vytvoriť kovové kapsule, kde by sme mohli umiestniť meno a prípadne odkaz každého darcu. Darcovia by si mohli sami umiestniť odkaz, alebo aj my/vy by sme/stemohli umiestniť podľa dohody. Myslím si že sa môžme aj o tom uvažovať, že by sa nachádzali vnútri budovy. Vrch kapsúl by mala rozmer mozaík. Viem si predstaviť kamenne alebo kovové vrchy, aj s monogramom darcov alebo bez. O tom by som si ešte ďalej uvažovala. Vytvárala by sa štruktúra štvorčekov s možnosťou neobmedzeného rastu počtu.

Pri tejto variante, stratíme konotáciu holokaustu, neupozorňujeme na minulosť, ani na nebezpečenstvo návratu minulosti. Zase na druhej strane vytvárame sympatickú horizontálnu demokratickú štruktúru pamiatku. V tomto prípade mi vadí neutrálnosť diela, a zase pozitívum je pre mňa tá neagresívna prítomnosť a dostupnejšie financovanie.